Дневен център за деца с увреждания

navan-prez-slanchevite-dni.jpg

РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ:                                                                                              

Дневният център за деца с увреждания – Димитровград предоставя почасова и целодневна грижа на деца от 3 до 18 – годишна възраст, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК или ТЕЛК. Деца под 3-годишна възраст могат да ползват почасови грижи.           

  • Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба в Отдел „Закрила на детето”, до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, гр. Димитровград.  
  • Децата се приемат с направление или заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”-гр.Димитровград, след представяне на необходимите документи.
  • При настаняването на децата в ДЦДУ се сключва договор за социални услуги между директора на дневния център и родителя /настойника на всяко дете.

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ДЦДУ                                                    

Дневният център за деца с увреждания е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на транспорт, храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Осигурява безопасна и сигурна среда, в която всяко дете има възможността да развие потенциала си и да придобие социални компетенции и умения за самостоятелно справяне в живота, практическа и социална автономност, развитие на познанието и интелектуалния му потенциал. В центъра се осъществява комплексна корекционно-възпитателна работа, рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и семейства.

Дневният център за деца с увреждания дава възможност и на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство. Центърът е мястото, където могат да получат необходимата им професионална подкрепа и помощ за отглеждането на децата. ДЦДУ осъществява дейности за изграждане на партньорска мрежа, осигуряване на по-добри ресурси, промяна на обществената нагласа, образователните подходи в училищата и детските градини. Дейностите в Дневния център за деца с увреждания – Димитровград се осъществяват от екип от квалифицирани специалисти: директор, социален работник, психолог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра, педагози, детегледачи, санитар, шофьор и завеждащ Административна служба.

Всички услуги, които се предлагат, са напълно безплатни  до навършване на 18 годишна възраст на децата.

 

КАПАЦИТЕТ  И  МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Капацитетът на Дневния център е 30 места. Дневен център за деца с увреждания – Димитровград е разположен на първия етаж на бивша болница "Марбас". Сградата отговаря на изискванията за достъпност, като за целта са изградени рампи на трите входа – изток, запад и юг.

Разполага с две занимални и две спални помещения, модерно оборудвана зала за рехабилитация  и  уникална зала за психорелаксация  и сензорна стимулация. Има логопедичен  кабинет и т.нар. „сух басейн”. Разполага с широк двор за игри на открито.

През 2012г., в западната му част, по проект към ПУДООС, за децата бе изградена красива, озеленена детска площадка.

 

Директор: Ивелина Златева 
Адрес: ул.''З.Зограф”№35
Телефон: 6 75 86
GSM: 0885 987 039
www.dcdudg.free.bg