Детска градина № 2

Детска градина № 2

Детска градина № 2 включва три сгради с адреси:  „Осми март” – ул. „Поп Андрей”, №2; „Приказка” – ул. „Братя Миладинови”, № 2  в Димитровград и  ДГ№ 2,  с. Горски извор, ул. „Димитровградско шосе”, №8.  Двете сгради в град Димитровград се намират в централната част на града в леснодостъпни и безопасни райони. 

Директор на Детска градина №2 е Сийка Николова.

 

Детска градина № 2, „Осми март”, ул. „Поп Андрей“ № 2

Сграда се намира  в близост до Основно училище „Пенчо Славейков” и разполага със 128 места с  6  целодневни групи, от които пет групи за деца от 3 до 6 г. и една яслена група за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Екипът се състои от 13 педагози, в това число 1 логопед и 1 музикален педагог; 1 завеждащ здравен кабинет и 2  медицински сестри, които се грижат за отглеждането, възпитанието и обучението  на децата.

Сградата е ремонтирана и обновена  с подкрепата на Фонд „ Енергийна Ефективност” и е  газифицирана. Слънчевият и уютен интериор е подбран така, че да осигури приятни игри и качествени занимания, както и пълноценен отдих на малчуганите.

Детското заведение  работи по възпитателно-образователна програма, която е насочена към  развитие на  фината моторика, интелекта, игровата култура, социални и комуникативни умения. Детската градина предлага и допълнителни занимания за децата, като ранно чуждо езиково обучение – английски език и детски  футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „ Поп Андрей „ № 2
Телефон: 0391/ 6 05 23
E-mail[email protected]

 

Детска градина № 2, „Приказка”, ул. „Братя Миладинови”, № 2

ДГ №2, „Приказка” се намира в близост до парк „Освобождение”, Градска библиотека   и Исторически музей в Димитровград. Сградата е изцяло ремонтирана и обновена по проект „ Красива България”. Създадени са благоприятни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата. Детската градина разполага с 88 места с функциониращи четири целодневни групи за деца от 3 до 6 години. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижи екип от 8 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 8 непедагогически персонал. Работи се по възпитателно-образователна програма, която е насочена към цялостното развитие на детските способности. В детската градина се предлагат допълнителни занимания за децата, като ранно чуждо езиково обучение – английски език и детски футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Братя Миладинови”, № 2
Телефон: 0391/ 6 62 80

E-mail[email protected]

 

Детска градина № 2, с. Горски Извор, ул.  „Димитровградско шосе”, №8

Сградата на детската градина в с.Горски извор се намира в централната част  на селото, в непосредствена близост до православния храм и на 17 км. от града.

Детската градина  разполага с 22 места. В нея се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от 3 до 6 г. в една смесена целодневна група За  децата се грижат двама  педагози, един здравен кабинет и трима  непедагогически персонал.

Детската градина  работи по възпитателно-образователна програма, която е насочена към  развитие на  фината моторика, интелекта, игровата култура, социалните и комуникативни умения на децата.Овладяването на образователното съдържание по различните образователни направления се извършва с богат избор от нагледни материали, с които разполага детската градина.

Адрес: с.Горски извор, ул.  „Димитровградско шосе”, №8
Телефон: 039362/2208

E-mail[email protected]