ДЕТСКА ГРАДИНА №2

ДЕТСКА ГРАДИНА №2

Детска заведение № 2 включва две сгради- централна и филиал, които са ситуирани в централната част на Димитровград в леснодостъпни и безопасни райони:
Централната сграда се намира  в близост до Основно училище „Пенчо Славейков”. Детското заведение разполага със 128 места с  6  целодневни групи, от които пет групи за деца от 3 до 6 г. и една яслена група за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Екипът се състои от 13 педагози, в това число 1 логопед и 1 музикален педагог; 1 завеждащ здравен кабинет и 2 медицински сестри, които се грижат за отглеждането, възпитанието и обучението  на децата.
Директор на детското заведение е Сийка Николова.
Сградата е ремонтирана и обновена  с подкрепата на Фонд „ Енергийна Ефективност” и е  газифицирана.
Слънчевият и уютен интериор е подбран така, че да осигури приятни игри и качествени занимания, както и пълноценен отдих на малчуганите.
Детското заведение  работи по възпитателно-образователна програма с автор Елена Русинова, която е насочена към  развитие на  фината моторика, интелекта, игровата култура, социални и комуникативни умения.
Предлагаме и допълнителни занимания за децата, като ранно чуждо езиково обучение – английски език и детски  футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „ Поп Андрей „ № 2
Телефон: 0391/ 6 05 23
E-mail: odz2_dimitrovgrad@abv.bg


ФИЛИАЛ

Филиалът се намира в близост до парк „Освобождение” , Градска библиотека   и Исторически музей в Димитровград.Сградата е изцяло ремонтирана и обновена по проект „ Красива България”. Създадени са благоприятни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.
Детската градина разполага с 88 места с функциониращи четири целодневни групи за деца от 3 до 6 години. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижи екип от 8 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 8 непедагогически персонал.
Работи се по възпитателно-образователна програма с автор Елена Русинова, която е насочена към цялостното развитие на детските способности.
В детската градина се предлагат допълнителни занимания за децата, като ранно чуждо езиково обучение – английски език и детски  футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Братя Миладинови”, № 2
Телефон: 0391/ 6 62 80

свали като .pdf