ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ”

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ”

ДГ„Райна Княгиня”, Димитровград, е обединение от две сгради, разположени в центъра на гр. Димитровград в близост до парк „Марица”
Сградата  на детската градина е обновена по проект от фонд „Енергийна ефективност” и е  газифицирана.Уникални стенописи „оживяват” в коридорите на детското заведение.
Детската градина разполага със 110 места с функциониращи  6 целодневни групи за деца от 3 до 6 г. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат 12 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 11 непедагогически персонал. Разполага със съвременно оборудвани и просторни спални и занимални и  физкултурен салон.
Директор на детското заведение е Надежда Андреевска.
ДГ„Райна Княгиня”, работи по възпитателно-образователна програма: „Активността на детето в детската градина” с автор  Надежда Витанова. Държавните образователни изисквания са основен ориентир при планиране и при корекция на педагогическите методи и похвати обвързани с очакван образователен резултат. Положени са основите на изграждане на атмосфера на доброжелателност за оказване помощ на децата да развиват своите граждански умения и поведение.
Детското заведение предлага допълнителни педагогически услуги като обучение по английски зик, акробатика и детски футбол.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Девети май” № 1
Телефон: 0391/6 04 43
E-mail: raina_kniaginia@abv.bg


ДЕТСКА ЯСЛА

Сградата на детската ясла се намира в центъра на  Димитровград в близост до парк „Марица” и до сградата на  детска градина   „Райна Княгиня”. Сградата на детската ясла е  ремонтирана по Проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сграда – V транш” с безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй” и със средства на общината, в резултат на което са осигурени много добри условия за отглеждане и възпитание на децата.
Детската ясла разполага със 72 места и функционира с 3 целодневни групи за деца от 10 месеца до 3 години. Децата се обслужват от 8 броя медицински персонал, 1 педагог и 5 броя непедагогически персонал.
Към детската ясла функционира и детска кухня, която предлага храна за деца от 10месеца до 3 години. Храната, която родителите получават от детската кухня отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Услугата „детска кухня” е с капацитет от 50 до 80 деца.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Волгоград ”, №7
Телефон: 0391/ 6 61 56

свали като .pdf