ДЕТСКА ГРАДИНА №1

ДЕТСКА ГРАДИНА №1

Целодневна детска градина № 1 включва: централна сграда и 2 филиала.
ЦДГ № 1 е обединение от 3 детски градини – „Звънче”, Роза” и „Йорданка Чанкова” в Димитровград. Обединението стана на 04.10.2008г. с Решение на Общински съвет-Димитровград. Трите сгради се намират в кв. „Славянски”. Централната сграда на детската градина разполага  с 88 места с четири целодневни групи за деца от 3 до 6 години.. За отглеждането, възпитанието и обучението се грижат 10 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 9 непедагогически персонал. Директор на Целодневна детска градина №1 е Антония Илиева.
Сградата е ремонтирана по проект „Красива България и разполага с всички необходими и съвременни условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца  от 3 до 7 години с цел осигуряване на емоционален и психологически комфорт. Има добре оборудван и физкултурен салон.
Детската градина работи по програма „Активността на децата в ДГ”, съобразно държавните образователни изисквания, в която се акцентира върху игровия подход и интегрирано представяне на съдържанието.
Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като: чуждоезиково обучение по английски език; народни танци; детски футбол и карате.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Вл. Поптомов” № 8 - централна сграда
Телефон:  0391/2 49 14
E-mail: cdg1_dimitrovgrad@abv.bg


ФИЛИАЛ 1

Детската градина разполага  с 88 места с функциониращи две целодневни и една седмична  групи за деца от 3 до 6 години.. За отглеждането, възпитанието и обучението се грижат 9 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 10 непедагогически персонал.

Сградата на филиала  е ремонтирана по проект на Фонд Енергийна ефективност и осигурява  оптимални условия за физическото и психическо развитие на децата.
Филиалът е включен и в проект за Социално включване - “Да за децата на Димитровград” към Министерството на труда и социалната политика,  финансиран със средства на Световната банка за възстановяване и развитие.
За предстоящия зимен сезон сградата ще бъде газифицирана.
В детската градина се провеждат езиково-говорни занимания в специално обособен логопедичен кабинет със специалисти-логопед и ресурсен учител, които осигуряват системно обучение и възпитание, съобразено с особеностите на децата със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и деца, за които българският език не е майчин.
Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като: чуждоезиково обучение по английски език и карате.

Адрес: 6400 Димитровград, ул.  „Вл. Поптомов”, № 4
Tелефон: 0391/2 40 22

 

ФИЛИАЛ 2

Детската градина разполага  с 88 места с функциониращи четири целодневни  групи. За отглеждането, възпитанието и обучението се грижат 10 педагози, 1 завеждащ здравен кабинет и 8 непедагогически персонал.
Сградата на филиала е изцяло ремонтирана и обновена през 2012 г. по проект Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Разполага с добре оборудван  физкултурен салон.
 Детската градина работи по Програма „Активността на децата в ДГ”, съобразно държавните образователни изисквания, спомагаща  за развитието на индивидуалния и личностен потенциал на всяка дете. Децата са  разпределени по възрастови групи, ръководени от  квалифицирани педагози.
Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като: чуждоезиково обучение по английски език, детски футбол и карате.

Адрес: 6400 Димитровград, ул.  „Христо Г. Данов”, № 14
Телефон: 0391/2 40 22

свали като .pdf