ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ 2019

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на кметове на кметства в Община Димитровград - част II :

 

Име

Кметство

 

Декларации

ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ

С. БРОД

  ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ИВАН ИВАНОВ

С. ЗЛАТО ПОЛЕ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЗЛАТКА ТЕНЕВА

С. КРУМ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЕМИЛ МАРИНОВ

С. СКОБЕЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ДИМИТЪР БЕЛЧЕВ

С. КРЕПОСТ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КОЛЮ ПАВЛОВ

С. МАЛКО АСЕНОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ГР. МЕРИЧЛЕРИ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ТОДОР АТАНАСОВ

С. КАСНАКОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЯНКО ЯНЕВ

С. ГОРСКИ ИЗВОР

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЛАТКА ЛАТЕВА

С. БРЯСТ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КРАСИМИРА СТАЛЕВА

С. ДОЛНО БЕЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КОСТАДИН АТАНАСОВ

С. ЯБЪЛКОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

С. ЗДРАВЕЦ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕТЪР КАСЕВ

С. ВЪРБИЦА

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

МИЛЕН МАКЬОВ

С. БОДРОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

БОГДАН КИРЕВ

С. ВОДЕН

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ЖИВКО ЯНКОВ

С. ЧЕРНОГОРОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕЮ КОЛЕВ

С. СТАЛЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ФИЛЮ СТОЕВ

С. СТРАНСКО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

КРАСИМИР ХРИСТОВ

С. РАДИЕВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

МАРИН МАРИНОВ

С. ДОБРИЧ

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

ПЕНКА ТОНЕВА

С. ГОЛЯМО АСЕНОВО

   ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 – ЧАСТ II

 

свали като .pdf