ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ /Администрация/ 2019

Име, презиме и фамилия Длъжност Вх.№ Дата Вид на декларацията
Светлана Петрова Николова Старши експерт 193 07.01.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Галя Недялкова Делчева Главен експерт 195 24.01.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II всъпителна
Светлана Петрова Николова Старши експерт 196 07.02.2019г. чл.35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ част I всъпителна
Митко Живков Желязков Кметски наместник 198 10.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антоанета Иванова Джимова Финансов контрольор 199 12.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Николай Атанасов Ников Старши инспектор 200 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Карамфилка Петрова Янева Старши специалист 201 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Атанаска Данева Монева Старши инспектор 202 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Станка Стефанова Лапачка Старши специалист 203 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Руска Михова Генова Старши специалист 204 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Станка Атанасова Добрева Главен експерт 205 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Стойчева Хаджиангелова Старши експерт 206 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Женя Руменова Христова Старши експерт 207 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Павлина Генчева Петрова Старши специалист 208 22.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Галина Димитрова Минчева Директор 209 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна
Катя Анастасова Анастасова Старши специалист 210 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антония Кръстева Илиева Директор 211 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тонка Иванова Александрова Директор 212 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна
Елка Димитрова Сидерова Старши специалист 213 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Боряна Ангелова Борисова Директор 214 23.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тамара Георгиева Димитрова Управител 215 24.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Галя Недялкова Делчева Главен експерт 216 24.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Мариета Тодорова Господинова Главен счетоводител 217 24.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Веска Желязкова Гочева Директор 218 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тинка Петкова Стефанова Старши инспектор 219 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова Старши инспектор 220 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Станка Николова Вичева Главен счетоводител 221 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Димитър Жечев Русев Музикален ръководител 222 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Радостина Апостолова Жекова-Караколева Началник отдел 223 25.04.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антон Гочев Джангозов Старши експерт 224 02.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Станимир Минков Ненов Старши експерт 226 02.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Гаврил Господинов Гочев Специалист 227 02.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Диана Дончева Динкова Директор на дирекция 228 03.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Златка Господинова Титова Директор 229 03.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Красимир Янчев Янев Директор предприятие 230 07.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Щерю Петков Щерев Кметски наместник 231 07.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Петко Тодоров Петков Кметски наместник 232 07.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Петя Стефанова Ангелова Секретар МКБППМН 233 07.05.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Чонка Господинова Димитрова Технически сътрудник 234 07.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Светлана Петрова Николова Старши експерт 235 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Сийка Георгиева Николова Директор 236 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Огнян Илиев Тонев Старши експерт 237 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Камелия Ангелова Петрова Ръководител 238 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Марийка Василева Колева Специалист 239 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Веселинка Бонева Димитрова Главен специалист 240 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Сибина Кирова Пачова Директор 240A 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тинка Христева Янева Технически сътрудник 241 08.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Диана Стефчева Георгиева Старши специалист 242 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Таня Милева Добрева Технически сътрудник 243 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Християна Иванова Димова Старши инспектор 245 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна
Димитър Вълчев Гавазов Директор на дирекция 246 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Жулиета Николова Вълкова Главен експерт 247 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Людмила Ангелова Желязкова Главен специалист 248 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Недялка Динева Хубчева Технически сътрудник 249 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Надя Господинова Вълкова Старши експерт 250 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Таня Георгиева Желева Старши специалист 251 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Николай Стефанов Драганов Старши инспектор 252 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Динка Вълкова Василева Старши вътрешен одитор 253 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Димитър Михов Михов Ръководител звено за вътрешен одит 254 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Лидия Димитрова Молева Старши специалист 255 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Ваня Тодорова Тодорова Технически сътрудник 256 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Владимирова Костадинова Старши специалист 257 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Миленка Русинова Каменова Технически сътрудник 258 09.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Стоян Александров Томов Старши счетоводител 259 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Мария Василева Николова Старши експерт 260 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Галина Кирилова Добрева-Пенева Главен експерт 261 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Теодора Димитрова Стоянова Директор на дирекция 262 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Мима Василева Ангелова Счетоводител 263 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна
Надежда Николова Андреевска Директор 264 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Георги Стайков Стайков Началник отдел 265 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Анастас Павлов Коцев Специалист 266 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Панка Енчева Славчева Старши експерт 267 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тихомир Иванов Гочев Директор предприятие 268 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Моника Кирова Добрева Главен експерт 269 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Клавдия Тончева Йовчева Началник отдел 270 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна
Делян Георгиев Делчев Старши инспектор 271 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Огняна Бойчева Сарафова Старши инспектор 272 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Славея Тончева Господинова Старши експерт 273 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Катя Кънчева Маринова Старши инспектор 274 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Керана Илиева Александрова Старши специалист 275 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Деяна Антонова Ходжева Младши експерт 276 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Петрана Желева Панева Старши счетоводител 277 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Златка Миткова Хубенова Старши експерт 278 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антония Найденова Кутянова Старши експерт 279 10.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Данчо Тодоров Грозев Управител 280 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Красимира Георгиева Бонева Старши специалист 281 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Здравка Петкова Начева Старши експерт 282 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Петя Стефанова Ангелова Секретар МКБППМН 283 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II встъпителна
Кочо Михайлов Георгиев Специалист 284 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Пенка Йосифова Грозева Старши специалист 285 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Деница Недялкова Делчева Старши юристконсулт 286 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Ивана Делчева Кавгазова Старши счетоводител 287 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Живка Вълчева Тенева Технически сътрудник 288 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Гинка Иванова Атанасова Технически сътрудник 289 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Гинка Иванова Атанасова Технически сътрудник 290 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Донка Колева Тенева Младши експерт 291 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Боряна Иванова Иванова Главен експерт 292 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Атанасова Илиева Старши счетоводител 293 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Венета Стефанова Стоименова Секретар на община 294 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Генчо Динков Генов Старши експерт 295 13.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Минка Делчева Стоянова Главен експерт 296 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Димитричка Михайлова Хараланова Младши експерт 297 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Донка Иванова Соватчиева Старши специалист 298 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Боряна Иванова Иванова Главен експерт 299 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част II годишна промяна
Петя Костадинова Тишева Старши експерт 300 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Тодор Господинов Боянов Директор 301 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Елена Атанасова Георгиева Директор 302 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антоанета Иванова Шаркова Началник отдел 303 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Яна Веселинова Георгиева Старши експерт 304 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Василка Господинова Жекова Технически сътрудник 305 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Таня Колева Делчева Технически сътрудник 306 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Таня Колева Делчева Технически сътрудник 307 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Галина Петрова Георгиева Старши инспектор 308 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Владимирова Костадинова Старши специалист 309 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Росица Енева Демирова Старши специалист 310 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Кирилка Петкова Иванова Старши специалист 311 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Златка Ангелова Тонева Старши специалист 312 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Галина Митева Желязкова Технически сътрудник 313 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Веселина Дялкова Василева Старши специалист 314 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Пенка Запрянова Михалова Старши специалист 315 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Радостина Гочева Вълкова-Кузева Начелник отдел 316 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Калинка Христова Каменова-Пеева Старши специалист 317 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Янка Димитрова Желязова Старши специалист 318 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Минка Ангелова Александрова Старши специалист 319 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Йорданка Андонова Влахова Старши специалист 320 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна и чл.35 ал.1 т.4 от ЗПКОНПИ
Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова Старши специалист 321 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Христова Георгиева-Янева Старши специалист 322 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Величка Грозева Георгиева Старши специалист 323 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна и чл.35 ал.1 т.4 от ЗПКОНПИ
Христина Колева Желязкова Старши специалист 324 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Добрина Иванова Чанева Директор 325 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Павлина Гинчева Желязкова Старши счетоводител 326 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Христова Благоева Технически сътрудник 327 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Борислав Григоров Борисов Управител 328 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Величка Желязкова Димитрова Старши счетоводител 329 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Пламен Недялков Димов Главен експерт 330 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Магдалена Иванова Ванчева ВрИД Директор 331 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Магдалена Иванова Ванчева Социален предприемач 332 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Грозданка Георгиева Стойнова Главен експерт 333 14.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Стефка Ангелова Римпопова Началник отдел 334 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Иванка Стефанова Ангелова Старши специалист 335 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Митя Митев Йорданов Диригент 336 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Радка Златкова Тодорова Директор предприятие 337 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Славея Тонева Михайлова Директор предприятие 338 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Сийка Димитрова Георгиева Началник отдел 339 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Жеко Марчев Жеков Кметски наместник 340 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Христина Вълчева Миланова Старши специалист 342 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Грозданка Иванова Георгиева Старши специалист 343 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Катерина Александрова Мазгалова Главен експерт 344 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Ангел Тенев Колев Директор предприятие 345 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Любка Детелинова Георгиева Младши експерт 346 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Деян Николаев Дечев Старши инспектор 347 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Пламен Йорданов Митков Главен експерт 348 15.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Живка Тянкова Митева Старши специалист 349 17.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Даниела Ганчева Георгиева Старши специалист 350 17.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Георги Танев Тонев Старши експерт 351 20.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Донка Ангелова Тончева Технически сътрудник 352 20.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Антония Найденова Кутянова Старши експерт 353 20.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I годишна промяна
Ивелина Петрова Златева Директор 355 31.05.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
Маргарита Господинова Иванова Технически сътрудник 356 19.06.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Господин Василев Господинов Управител 357 27.06.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Диляна Делчева Тодорова Старши експерт 358 28.06.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Маргарита Господинова Иванова Технически сътрудник 359 03.07.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II встъпителна
Анка Лекова Христова Старши специалист 360 01.08.2019г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Диляна Делчева Тодорова Старши експерт 361 01.08.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II встъпителна
Александра Илиева Найдева Технически сътрудник 362 08.08.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна
         

 

свали като .pdf