ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ /Администрация/ 2018

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

Име, презиме и фамилия Длъжност Вх. № Дата Вид на декларацията
Митко Живков Желязков Кметски наместник 1 01.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II всъпителна
Галя Недялкова Делчева Старши експерт 3 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II всъпителна
Петя Костадинова Тишева Старши експерт 5 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тамара Георгиева Димитрова Управител 6 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Веска Желязкова Гочева Директор 7 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Християна Иванова Димова Старши инспектор 8 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Клавдия Тончева Йовчева Началник отдел 9 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна 
Женя Живкова Дечева Специалист 10 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Марийка Василева Колева Специалист 12 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Веселинка Бонева Димитрова Главен специалист 14 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Боряна Ангелова Борисова Директор 15 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Диана Колева Димитрова счетоводител 16 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Галина Димитрова Минчева Директор 17 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Станка Атанасова Добрева Главен експерт 18 05.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Руска Михова Генова Старши специалист 19 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Станка Стефанова Лапачка Старши специалист 20 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Гюлтен Хасан Сюлейман Старши счетоводител 21 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Антон Гочев Джангозов Старши експерт 22 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Огняна Бойчева Сарафова Старши инспектор 23 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Делян Георгиев Делчев Старши инспектор 25 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Николай Атанасов Ников Старши инспектор 26 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Мария Василева Николова Старши експерт 27 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Стоян Александров Томов Старши счетоводител 28 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Славея Тончева Господинова Старши експерт 29 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Катя Кънчева Маринова Старши инспектор 30 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Николай Стефанов Драганов Старши инспектор 31 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Деян Николаев Дечев Старши инспектор 32 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Надежда Николова Андреевска Директор 33 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Боряна Костадинова Костадинова Счетоводител 34 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Красимира Георгиева Бонева Старши специалист 35 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Росица Енева Демирева Старши специалист 36 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Карамфилка Петрова Янева Старши специалист 37 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Грозданка Георгиева Стойнова Главен експерт 38 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Галина Георгиева Чинтова Старши инспектор 40 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Василка Господинова Жекова Технически сътрудник 41 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Елка Димитрова Сидерова Старши специалист 42 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Донка Колева Тенева Младши експерт 43 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Станимир Минков Ненов Старши експерт 44 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Антония Кръстева Илиева Директор 45 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Паулина Василева Костова Технически сътрудник 46 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Лидия Димитрова Молева Старши специалист 47 06.06.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Таня Георгиева Желева Старши специалист 48 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Деяна Антонова Ходжева Младши експерт 50 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Сибина Кирова Пачова Директор 51 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Калинка Христова Каменова-Пеева Старши специалист 52 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Златка Господинова Титова Директор 53 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Петранка Желева Панева Старши счетоводител 55 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Антоанета Иванова Шаркова Началник отдел 57 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Величка Димитрова Желязкова Старши специалист 59 06.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Ивелина Петрова Златева Директор 60 06.06.2019г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Людмила Ангелова Желязкова Главен специалист 61 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Валентина Пенчева Райкова Организатор 62 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Павлина Генчева Петрова Старши специалист 63 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Катя Анастасова Анастасова Старши специалист 64 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Атанаска Данева Монева Старши експерт 65 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Мариета Тодорова Господинова Главен счетоводител 66 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Кирилка Петкова Иванова Старши специалист 67 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Здравка Петкова Начева Старши експерт 68 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Радостина Апостолова Жекова-Караколева Началник отдел 69 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Диана Стефчева Георгиева Старши специалист чл.29а ЗМСМА 70 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Огнян Илиев Тонев Старши експерт 71 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Моника Кирова Добрева Главен експерт 72 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Георги Стайков Стайков Началник отдел 73 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Стефанова Ангелова Старши специалист 75 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Ваня Тодорова Тодорова Технически сътрудник 76 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Димитър Вълчев Гавазов Директор на дирекция 77 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Христова Благоева Технически сътрудник 78 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Светлана Петрова Николова Старши експерт 79 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Станка Николова Вичева Главен счетоводител 80 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Владимирова Костадинова Старши специалист 81 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Пенка Запрянова Михалова Старши специалист 82 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Веселина Дялкова Василева Старши специалист 83 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Живка Вълчева Тенева Технически сътрудник 84 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Гинка Иванова Атанасова Технически сътрудник 85 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Евгения Тончева Вълкова Старши инспектор 86 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Таня Милева Добрева Технически сътрудник чл.29а ЗМСМА 87 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Митя Митев Йорданов Диригент 90 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Деница Недялкова Делчева Старши юрисконсулт 91 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Галина Кирилова Добрева-Пенева Главен експерт 92 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Ивана Делчева Кавгазова Старши счетоводител 94 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Таня Колева Делчева Технически сътрудник 95 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Чонка Господинова Димитрова Технически сътрудник 96 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Александра Илиева Найдева Технически сътрудник 97 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Боряна Иванова Иванова Главен експерт 98 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Донка Ангелова Тончева Технически сътрудник 99 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Красимир Янчев Янев Директор предприятие 100 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Магдалена Иванова Ванчева Социален предприемач 101 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тинка Христева Янева Технически сътрудник 102 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тонка Иванова Александрова Директор 103 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Галина Петрова Георгиева Старши инспектор 104 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Яна Веселинова Георгиева Старши експерт 105 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Жулиета Николова Вълкова Главен експерт 106 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Донка Иванова Соватчиева Старши специалист 107 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Стефка Ангелова Римпопова Началник отдел 108 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Пламен Недялков Димов Главен експерт 109 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Радка Златкова Тодорова Директор предприятие 110 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Стойчева Хаджиангелова Старши експерт 111 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Венета Стефанова Стоименова Секретар на община 112 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Сийка Георгиева Николова Директор 113 07.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Генчо Динков Генов Старши експерт 114 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Галина Митева Желязкова Технически сътрудник 115 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Теодора Димитрова Стоянова Директор на дирекция 116 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Христина Вълчева Миланова Старши специалист 119 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Грозданка Иванова Георгиева Старши специалист 120 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Анастас Павлов Коцев Специалист 121 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Щерю Петков Щерев Кметски наместник 122 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Павлина Гинчева Желязкова Старши счетоводител 123 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Радостина Гочева Вълкова-Кузева Началник отдел 124 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Ангел Тенев Колев Директор предприятие 125 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Добрина Иванова Чанева Директор 126 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Диана Дончева Динкова Директор на дирекция 128 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Димитричка Михайлова Хараланова Младши експерт 129 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова Старши инспектор 130 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Панка Енчева Славчева Старши експерт 131 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Катерина Александрова Мазгалова Главен експерт 132 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Марияна Лозева Димитрова Счетоводител 133 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова Старши специалист 134 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Динка Вълкова Василева Старши вътрешен одит 135 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Димитър Михов Михов Ръководител звено за вътрешен одит 136 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Мима Василева Ангелова Счетоводител 137 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Димитър Жечев Русев Музикален ръководител 138 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Антоанета Иванова Джимова Финансов контрольор 139 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тихомир Иванов Гочев Директор предприятие 140 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Христина Колева Желязкова Старши специалист 141 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Сийка Димитрова Георгиева Началник отдел 142 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Пенка Йосифова Грозева Старши специалист 143 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Славея Тонева Михайлова Директор предприятие 144 08.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Данчо Тодоров Грозев Управител 146 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Недялка Динева Хубчева Технически сътрудник 147 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Величка Грозева Георгиева Старши специалист 148 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Митко Живков Желязков Кметски наместник 149 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ  част I и част II промяна
Георги Танев Тонев Старши експерт 150 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Анелия Недялкова Петкова-Каранлъкова Старши инспектор 151 11.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I промяна
Живка Тянкова Митева Старши специалист 152 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Даниела Ганчева Георгиева Старши специалист 153 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тинка Петкова Стефанова Старши инспектор 154 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Керана Илиева Александрова Старши специалист 156 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Златка Ангелова Тонева Старши специалист 157 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Красимир Янчев Янев Директор предприятие 158 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.4 от ЗПКОНПИ  част I и част II промяна
Минка Ангелова Александрова Старши специалист 159 12.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Любка Детелинова Георгиева Младши експерт 160 13.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Йорданка Андонова Влахова Старши специалист 161 13.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Борислав Григоров Борисов Управител 162 14.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Надя Господинова Вълкова Старши инспектор 163 18.06.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Кочо Михайлов Георгиев Специалист 164 18.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тинка Христева Янева Технически сътрудник 165 19.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II промяна
Пенка Йосивова Грозева Старши специалист 166 19.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I промяна
Минка Делчева Стоянова Главен експерт 167 19.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Петко Тодоров Петков Кметски наместник 168 25.06.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ част II
Надя Господинова Вълкова Старши инспектор

169

26.06.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Янка Димитрова Желязова Старши специалист 171 02.07.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Гаврил Господинов Гочев Специалист 172 10.07.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Петко Тодоров Петков Кметски наместник 173 13.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Атанасова Илиева Старши счетоводител 174 16.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Тодор Господинов Боянов Директор 175 19.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Петко Тенев Каневски Директор 176 19.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Елена Атанасова Георгиева Директор 177 25.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Пламен Йорданов Митков Главен експерт 178 26.07.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Жеко Марчев Жеков Кметски наместник 179 07.08.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Гаврил Господинов Гочев Специалист 180 22.08.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Миленка Русинова Каменова Технически сътрудник 182 25.09.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Антония Найденова Кутянова Старши инспектор 183 08.10.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Янка Димитрова Желязова Старши специалист 185 19.10.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Миленка Русинова Каменова Технически сътрудник 186 22.10.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Антония Найденова Кутянова Старши инспектор 187 30.10.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Руси Вълев Вълев Старши експерт  189 16.11.2018г. чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна
Иванка Христозова Георгиева-Янева Старши специалист 191 10.12.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ 
Галя Недялкова Делчева Главен експерт 192 14.12.2018г. чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

свали като .pdf