Бюджет

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011

Относоно: Текущото изпълнетие на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година в Община Димитровград                       С Решение № 1417 от 17.02.2011 година бе приет бюджета на общинат в размер на 28 062 928 лева по прихода и разхода.През отчетния период на основание на чл.34 ал.1 от Закона за устройството на…