ЗАПОВЕД № РД-06-1261

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1261

Димитровград, 23.08.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград, и

 

            Във връзка с организиране и провеждане на:

            - Официална, тържествена церемония по повод празника на Димитровград на 02.09.2021 година, пл. „България” от 20.00 часа

и

Празничен концерт с D2 и Стенли на 02.09.2021 година, пл. „България” от 21.00 часа,

 

Н А Р Е Ж ДА М:

 

         Временно ограничаване ползване за движение на МПС:

В участъка  на ул. „Цар Симеон” от кръстовището с бул. „Раковски” до пресечката с ул. „Капитан Петко Войвода” в участъка от №2 до №8 (до хранителния магазин)  и паркинг северно от ДК „Миньор” за времето:

 

от 17.00 ч. до 23.00 ч. на 02.09.2021 г..

 

            Изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР град Димитровград, Директор ОП „ОКДПО” и Общинска полиция към Община Димитровград.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Колева – Секретар на Община Димитровград.

 

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                           

Кмет на Община  Димитровград