За изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Работилница за селскостопанска техника с инструментална и склад за прикачен инвентар” в поземлен имот с идентификатор 47843.103.824, м. „Танева чука”, землище гр. Меричлери, общ. Ди

РД-06-1948 от 20.12.2021г. по чл. 150 от ЗУТ 

Файлове: