З А П О В Е Д № РД-06-1259

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

РД-06-1259

 

Димитровград, 23.08.2021 година

 

        

            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград,

 

 

            Във връзка с организиране и провеждане на:

            - почетна обиколка на Димитровград от мотоклуб „Викингите” на 28.08.2021 година от 19.00 часа – демонстрационна мото обиколка по улиците на града по маршрут: от бул. „Христо Ботев” до спортен комплекс „Раковски”- бул. „3-ти март” - кръгово движение Водонапорна кула – кръгово движение до Автогара, Димитровград - бул. „Димитър Благоев” - кръгово движение „Тракия” - бул. „Г.С.Раковски”- бул. „Стефан Стамболов” - кръгово движение Спортна зала – бул. „Димитър Благоев”

            и

            - „Stunt show” – мото каскади и демонстрации на 28.08.2021 година от 19.30 часа  по бул. „Д.Благоев”,

 

Н А Р Е Ж ДА М:

 

 

         Временно ограничаване ползване за движение на МПС:

 

  • В участък на бул. „Димитър Благоев” от пресечката с ул. „Ромен Ролан” до Кръгово движение пред Спортна зала „Младост” (без да се затваря кръговото кръстовище) за времето от 19.00 ч. до 20.30 ч. на 28.08.2021 г.;

 

            Изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР град Димитровград, Директор ОП „ОКДПО” и Общинска полиция към Община Димитровград.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Колева  – Секретар на Община Димитровград.

 

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                            

Кмет на Община  Димитровград