З А П О В Е Д № РД-06-1210 връзка със създаване на нормална обстановка за провеждане на традиционните турнири по тенис на корт, канадска борба и стрийтбол

   54  Актуално

З А П О В Е Д

 

РД-06-1210

 

Димитровград, 15.08.2019г.

 

На основание чл.44, ал. 1 т. 4 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със създаване на нормална обстановка за провеждане на традиционните турнири по тенис на корт, канадска борба и стрийтбол,  посветени на празника на града

 

 

І.ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. Турнир по тенис на корт да се проведе от 09.00ч. на 31.08. и 01.09.2019г. на тенис кортовете на спортен комплекс „Раковски”;
  2. Турнир по канадска борба да се проведе от 11.30 ч. на  31.08.2019г. на спортен комплекс „Раковски”;
  3. Мото/водни игри от 14.00 ч. на  31.08.2019г. на плувен басейн „Раковски”, спортен комплекс „Раковски”;
  4. Рок концерт с участието на групите „White Walkers” и „SakaR” да се проведе от 20.00 до 23.00 часа на 31.08.2019г. (събота) на плувен басейн „Раковски”, спортен комплекс „Раковски”;
  5. Турнир по стрийтбол да се проведе на 01.09.2019г. от 18.00ч. на спортната площадка  на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”;

 

 

ІІ.НАРЕЖДАМ:

 

1. Районно управление на МВР – Димитровград да осъществи охраната на обществения ред и безопасността на движението при провеждане на турнирите, както следва: в района на спортен комплекс „Раковски” от 08.30 ч. до 23.00 ч. на 31.08.2019г., от 08.30 ч. до 13.00 ч. на 01.09.2018г. и в района на спортната площадка в двора на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград от 17.30 ч. до 20.00 ч. на 01.09.2019г;

2. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението  – Димитровград да осигури противопожарната безопасност при провеждане на турнирите, както следва: в района на спортен комплекс „Раковски” от 08.30 ч. до 23.00 ч. на 31.08.2019г., от 08.30 ч. до 13.00 ч. на 01.09.2018г. и в района на спортната площадка в двора на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград от 17.30 ч. до 20.00 ч. на 01.09.2019г;

3. Управителят на МБАЛ „Св. Екатерина” да осигури дежурен автомобил и лекарски екип за оказване на спешна медицинска помощ и съдействие на медицинското лице при провеждане на турнирите, както следва: в района на спортен комплекс „Раковски” от 08.30 ч. до 23.00 ч. на 31.08.2019г., от 08.30 ч. до 13.00 ч. на 01.09.2018г. и в района на спортната площадка в двора на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград от 17.30 ч. до 20.00 ч. на 01.09.2019г;

4. Общинска полиция  да осигури охраната на обществения ред при провеждане на турнирите, както следва: в района на спортен комплекс „Раковски” от 08.30 ч. до 23.00 ч. на 31.08.2019г., от 08.30 ч. до 13.00 ч. на 01.09.2018г. и в района на спортната площадка в двора на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград от 17.30 ч. до 20.00 ч. на 01.09.2019г;

5. ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” да осигурят съдействие по организацията при провеждане на турнирите, както следва: в района на спортен комплекс „Раковски” от 08.30 ч. до 23.00 ч. на 31.08.2019г., от 08.30 ч. до 13.00 ч. на 01.09.2018г. и в района на спортната площадка в двора на ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград от 17.30 ч. до 20.00 ч. на 01.09.2019г;

 

Всички лица и институции да изпълняват точно и отговорно задълженията си и своевременно да информират ръководителите си за възникнали проблеми.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Диана Дончева – директор на дирекция  „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности”, Община Димитровград.

 

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

 

 

свали като .pdf