Временно ограничаване ползване за движение на МПС

   170  Актуално

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

РД – 06 - 1247

 

Димитровград 31.08.2018 година

 

        

            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград,

 

 

            Във връзка с организиране и провеждане на:

            - Фолклорен концерт на Ансамбъл „Пирин”  на 31.08.2018 година, пл. „България” от 20.30 часа,

            - Официална, тържествена церемония по повод празника на Димитровград на 02.09.2018 година, пл. „България” от 20.00 часа

и

  • Празничен концерт с участието на Владимир Ампов - Графа на 02.09.2018 година, пл.”България” от 21.00 часа,

 

Н А Р Е Ж ДА М:

 

 

         Временно ограничаване ползване за движение на МПС:

 

В участъка  на ул. „Цар Симеон” от кръстовището с бул. „Раковски” до пресечката с ул. „Капитан Петко Войвода” в участъка от  №2 до №8 (до хранителния магазин)  и паркинг северно от ДК „Миньор” за времето:

  •  от 17.00 ч. до 22.00 ч. на 31.08.2018 г.;
  • от 17.00 ч. до 22.00 ч. на 02.09.2018 г..

 

            Изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР град Димитровград, Директор ОП „ОКДПО” и Общинска полиция към Община Димитровград.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Стоименова  – Секретар на Община Димитровград.

 

         Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                           

Кмет на Община  Димитровград

 

 

 

 

свали като .pdf