Удължаване до 30 юни на срока за плащане с отстъпка на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства ще са с 5 на сто отстъпка, ако се платят в пълен размер. Това гласи §26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в "Държавен вестник", бр.28 от 24.03.2020 г.
            Нека напомним, че най-удобният и безопасен начин за плащане на местните данъци и такси към Община Димитровград е през интернет страницата на община Димитровград на адрес: https://dimitrovgrad.imeon.bg:4443/ , като достъпа е с ЕГН/ЕИК и входящ номер и дата на подадена данъчна декларация или с ПИК код на НАП.