СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.37 В, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ

   128  Актуално

В изпълнение на чл.37 в, ал.5 от ЗСПЗЗ публикуваме линк за споразуменията за землищата на територията на област Хасково за стопанската 2018/2019 година

 

http://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_18-19.aspx

свали като .pdf