Споразумения за землищата на територията на област Хасково - в изпълнение на чл.37 в, ал.5 от ЗСПЗЗ

   232  Актуално

В изпълнение на чл.37 в, ал.5 от ЗСПЗЗ публикуваме линк за споразуменията за землищата на територията на област Хасково - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri2018.aspx

свали като .pdf