Съобщение по чл.55а от Правилника за прилагане на Закона за концесиите - язовир №314 с.Ябълково и №147 Меричлери

   97  Актуално

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.55а ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и във връзка с решения №№534 и 535 от 23.02.2017 г. на Общински съвет Димитровград

 

Община Димитровград

 

съобщава, че отварянето на предложенията за предоставяне на общинска концесия за услуга на следните обекти, публична общинска собственост:

 

Имот №

Местност

Начин тр.ползв.

Площ        /дка/

АОС

Годишно концесионно плащанев лв. (без ДДС)

гр. Меричлери

 

 

 

 

 

1

000147

Павлета

язовир

127.376

61/27.01.2005 г.

3 480

 

999160 с.Длъгнево

 

Водостоп. съоръжение

9.622

 

 

 

999003 с.Длъгнево

Идерлицки кър

Изост. нива

12.348

 

 

с. Ябълково

 

 

 

 

 

2

000314

 

язовир

75.948

26/26.06.2000 г.

1800

 

ще се състои на 21.04.2017г. /петък/  в 10,00 часа в заседателната зала на общината -  II етаж.

 

 

 

 

 

 

                             

свали като .pdf