Проект на ПУП-ПП, в землищата на с. Целина и с. Златна ливада, гр. Меричлери и гр. Димитровград и план-схема за въздушни електропр. високо напр.от нова подстанция в ПИ 78330.63.13 по КККР на с. Целина, до подстанция „Димитровград“ в ПИ 21052.1007.78.

sit 1_8

sit 2_8

sit 3_8

sit 4_8

sit 5_8

sit 6_8

sit 7_8

sit 8_8

ЗАДАНИЕ-ПП-от ПИ 78330.63.13 до ПИ 21052.1007.78

Заповед РД-02-15-98 от 10.07.2023

Файлове: