Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година - на страницата на ОДЗ - Хасково са публикувани всички изискващи се данни във връзка със сключените и одобрени със заповед на директора на ОДЗ  споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за землищата в обаст Хасково.


https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_21-22.aspx