Протокол за преброяване на безстопанствените кучета - 2022

ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с „Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност”, се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград към 21.04.2022г.

 

1. Използваната методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета е на база общата дължина на пътната мрежа (в км.), която на територията на Община Димитровград е в размер на 402,6 км. .

2. Преброяването е извършено от служители на Дирекция ОССДСОМП:

- Станимир Минков Ненов- ст.експерт;

- Пламен Недялков Димов- гл. експерт.

3.Общият брой на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград, включваща 26 бр. села и 3 бр. квартала е около 68 бр. .

  • Най много кучета са констатирани в кварталите на града.

4. Отчетени белези при преброяването.

- възраст – преобладаващата възраст при кучетата е от 1г. нагоре;

- пол – в процентно съотношение женските кучета са около 60% от общия брой констатирани;

- видимо здравословно състояние – в добро общо здравословно състояние;

- наличие или липса на видима маркировка за извършена кастрация – върху 17 бр. кучета предимно в кварталите на гр. Димитровград не се констатирана налична маркировка.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград