Проект за изменение на ПУП - ПР на кв. 26А с обхват улица с осови точки 130, 135, улица с осови точки 137, 136, 135, 134, 133 и УПИ Iза дърводелска работилница, кв. 26А, гр. Меричлери.

РД-06-518-31.03.2023г.

Файлове: