Проект за изменение на ПУП- ПР и застрояване и допълването му с план-схема за електрификация за УПИ XX-243, кв. 12, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-346-01.03.2023 г.

Файлове: