Проект за изменение на ПУП – план-схема и парцеларен план за електрификация на ПИ 47843.103.824 в землище гр. Меричлери, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Решение 113 от 21.12.2023г. 

Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж1

Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж2

Решение 113 от 21.12.2023г. чертеж3

Файлове: