Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47843.500.15, м. „Стопански двор 1”, землище гр. Меричлери, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Склад за зърно” в поз

РД-06-1951 от 20.12.2021г.  

Файлове: