Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII-275, кв. 15, гр. Меричлери, общ. Димитровград.

РД-06-398-10.03.2023г.

Файлове: