Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, гр. Меричлери.

РД-06-448-20.03.2023г.