Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II110, кв. 24, гр. Меричлери

РД-06-681 от 17.05.22г.