Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 65, за който е образуван УПИ II65, кв. 6, с. Ябълково

РД-06-663 от 16.05.22г.

Файлове: