Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 184, за който е образуван УПИ III184, кв. 56, с. Воден, общ. Димитровград.

РД-06-1930 от 15.12.2021г. 

Файлове: