Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 131, за който е образуван УПИ V131, кв. 24, с. Брод, общ. Димитровград.

РД-06-704 от 20.05.22г.

Файлове: