ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Кметът на община Димитровград кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за увеличаване размера на съществуващ дългосрочен общински дълг, отпуснат под формата на кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиво градско развитие” по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг, за реализацията на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, град Димитровград”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, относно:

  • промяна в максималния размер на дълга, посочен в решение № 441/29.04.2021 г. на Общински съвет Димитровград – до 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева и 0 ст.)
  •  
  • предназначение на увеличението на съществуващия кредит – съфинансиране на допълнителни разходи за СМР по проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, град Димитровград”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, определени съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

На обсъждането ще бъдат представени нуждите за увеличаване на размера на съществуващия кредит.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.04.2023 г. (вторник) от 17:00 часа в многофункционална зала „ Гросето” в сградата на Общинска администрация – Димитровград.

Община Димитровград очаква вашите препоръки, мнения и предложения.