ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ „ЗА ЗЕЛЕСЯВАНЕ”, КВ. 179, ГР. ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ „ЗА ЗЕЛЕСЯВАНЕ”, КВ. 179,

ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

На основание чл.127, ал.1 и във връзка чл.62a, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Димитровград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на изменение на Подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот „за зелесяване” (ПИ 21052.1005.104 и                               ПИ 21052.1005.105), кв. 179, гр. Димитровград се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

 

 

Срещата ще се състои на на 20.03.2023 г. (понеделник) от 12:00 часа в Заседателна зала - 2-ри етаж, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград.

 

Проектът за изменение на подробния устройствен е на разположение в сградата на Общинска администрация Димитровград с адрес:  гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ №15, ст. № 76, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.dimitrovgrad.bg.

 

Лице за връзка – Антония Тонева – старши специалист на Община Димитровград, тел. 0391 68 265.

 

Писмени становища, препоръки и мнения по проекта за изменение могат да се депозират всеки работен ден, до датата и часа на провеждането на обсъждането, в сградата на Община Димитровград – център за административно обслужване, или на електронна поща: [email protected].