ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

   154  Актуално

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на земеделието, храните и горите

   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:

 

      На 17.09.2018г.              с. Горски извор – 9,30 часа

с. Светлина – 10,30 часа

с. Добрич – 13,30 часа

с. Каснаково – 14,30 часа

с. Крум – 15,30 часа

 

       На 18.09.2018г.             с. Върбица – 9,30 часа

с. Бодрово – 10,15 часа

с. Ябълково – 11,00 часа

с. Крепост – 13,30 часа

с. Воден – 14,30 часа

с. Черногорово – 15,30 часа

 

      На 19.09.2018г.              с. Райново – 9,30 часа

                                                           с. Злато поле – 10,00 часа

с. Долно Белево – 11,00 часа

                                                           с. Скобелево – 13,30 часа

                                                           с. Сталево – 14,15 часа

                                              

     На 20.09.2018г.               с. Радиево – 9,30 часа

с. Бряст  - 10,15 часа

с. Здравец – 11,00 часа

с. Брод – 13,30 часа

с. Малко Асеново – 14,30 часа

с. Голямо Асеново – 15,30 часа

 

      На 21.09.2018г.              гр.Димитровград – 9,30 часа

гр. Меричлери – 10,30 часа

с. Странско – 13,30 часа

с. Длъгнево – 14,30 часа

с. Великан –   15,30 часа

 

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Димитровград, както и на интернет страниците на община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

 

инж. Нели Енчева

Председател на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 

свали като .pdf