ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРОУЧВА ИНТЕРЕСА НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ЗА НОВАТА ПРОГРАМА

Съобщение

за жителите от всички населени места в община Димитровград, които се отопляват на уреди използващи за гориво дърва и/или въглища.

Община Димитровград е потенциален кандидат по новата Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. в мярката за подобряване чистота на въздуха чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинствата с екологични алтернативи.

Реализацията на тази мярка в най-кратки срокове налага бързо набиране на предварителна информация за броя и желанията на нашите съграждани да подменят уредите си на дърва и въглища с екологосъобразни такива, а именно:

  1. Климатици;
  2. Трмопомпи
  3. Котли/камини на пелети.

Изрично подчертаваме, че с настоящото съобщение набираме информация само за заявен предварителен интерес от жителите на общината. След стартиране на процедурата, която ще е широко оповестена сред гражданите, ще се извърши същинското набиране на Формуляри за кандидатстване и придружаващи ги документи за подмяна на отоплителните уреди.

Моля, желаещите да се възползват в бъдеще от възможностите за подмяна на отоплителните уреди, да попълнят информацията в представеното Заявление за намерение. Заявлението за намерение не обвързва попълнилите го граждани впоследствие да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди. Подадената информация, обаче, ще подпомогне много общината за стартиране на процеса и обосновка на нуждите на общината от нови отоплителни уреди.

Информацията може да бъде предоставена от гражданите на общината до 11 август 2023 г. по един от следните начини:

- да бъде попълнена директно онлайн на страницата на община Димитровград (за да попълните, моля, изберете тук )

- на хартиен носител на следния адрес: 6400, гр. Димитровград, община Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15, Гише № 1 „ДЕЛОВОДСТВО и ИНФОРМАЦИЯ“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Попълнените заявления за намерение могат да се изпращат като писма или да се оставят направо на Гишето без да се завеждат официално (моля, разпечатайте заявлението под статията).

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

 

Файлове: