О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – ПЗ на ПИ 21052.1012.27, УПИ Xза производствени и обществени дейности, кв. 152, като част от Комплексен проект за обект „Фотоволтаична електроцентрала” гр. Димитровград.

РД-06-1746-06.11.2023г.

Файлове: