О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – изменение на ПР в гр. Димитровград, м. „Герен дору” кв.605, ПИ: 21052.338.14.

РД-06-797-22.05.2023

РД-06-797-22.05.2023 граф (1)

РД-06-797-22.05.2023 граф (2)

РД-06-797-22.05.2023 граф (3)

РД-06-797-22.05.2023 граф (4)

 

Файлове: