О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за допълването му с план-схема за електрификация от ТНН на съществуващ БКТП 53, в ПИ 21052.1016.321 до съществуващо КРШ № 55/4/3 вградено в бл. 16 на ул. „Трети март” като част от Комплексен проект ” .

РД-06-162-02.02.2024г. 

РД-06-162-02.02.2024г. - чертеж

Файлове: