О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПРЗ и допълването му с план-схема за електрификация като част от комплексен проект ПИ: 21052.1018.563, гр. Димитровград.

РД-06-853-06.06.2024г.

Файлове: