О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ XIII, кв. 2, ПИ 21052.1019.346 и УПИ IX, кв. 2, ПИ 210052.1019.11, кв. „Изток 2”, гр. Димитровград.

РД-06-1098-13.07.2023г.

Файлове: