О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР кв.6, УПИ ІI ПИ 21052.1003.464, гр. Димитровград.

РД-06-171-07.02.2024г.

Файлове: