О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със СПС за електрозахранване на УПИ X-118, кв. 3, с. Малко Асеново, общ. Димитровград като част от Комплексен проект.

РД-06-173-07.02.2024г.

Файлове: