О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със СПХ за електрозахр. като част от Комплексен проект за обект „Външно електрозахранване на навес” в УПИ I-835, кв. 83, с. Горски извор.

РД-06-1742-06.11.2023г.