О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за водоснабдяване по ул. „Св. Климент Охридски” като част от Комплексен проект, гр. Димитровград”.

РД-06-1654 от 23.10.2023г.

РД-06-1654 от 23.10.2023г. черт.

Файлове: