О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП –ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване на УПИ XVIII-79, кв. 10, с. Крепост, общ. Димитровград като част от Комплексен проект.

РД-06-1997 от 19.12.2023г 

РД-06-1997 от 19.12.2023г чертеж

Файлове: