О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП - ПР и застрояване и допълването му с план-схема за електрификация на УПИ V-221, кв. 23, с. Крум, общ. Димитровград.

РД-06-522-31.03.2023г.

Файлове: