О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за допълването му със специализирана план – схема за електрозахр. като част от Комплексен проект в ПИ 21052.1015.2387, кв.184, гр. Димитровград.

РД-06-852-30.05.2023г.

РД-06-852-30.05.2023г.-чертеж

Файлове: