О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII-275 кв. 15, гр. Меричлери, общ. Димитровград.

РД-06-1101-13.07.2023г.

Файлове: