О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI-302, кв. 35, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-851-06.06.2024г.

Файлове: