О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 549, за който е образуван УПИ XXIII-549, кв. 53, с. Добрич, общ. Димитровград.

РД-06-153-02.02.2024

Файлове: